Implantologija

impl2

Oralna implantologija je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i ugradnjom oralnih implanata u cilju vraćanja izgleda, komfora, funkcije, estetike, govora i zdravlja potpuno ili delimično bezubih pacijenata.

impl8

Dentalni (oralni) implant je fabrička  konstrukcija koja se hirurški ugrađuje u viličnu kost, a služi kao nadoknada izgubljenog zuba i osnova je buduće protetske nadoknade. Izrađen je od visoko prečišćenog titanijuma i njegovih legura. Ovaj materijal je u potpunosti bioinertan, što znači da ga organizam ne prepoznaje kao strano telo, te samim tim ne postoji mogućnost njegovog odbacivanja, niti pojave alergijskih reakcija.

Dentalni implanti se koriste u cilju nadoknade jednog ili više nepostojećih zuba ili kod potpuno bezubih pacijenata, radi izbegavanja nošenja totalnih proteza, što ima značajan uticaj na komfor i kvalitet života.

Zubni implant se sastoje iz tri celine:imp 3

  1. Titanijumskog veštačkog zubnog korena koji se ubacuje u viličnu kost
  2. Nadogradnje koja se ušrafljuje u titanijumski koren
  3. Krunice koja se postavlja na nadogradnju

Na taj način zubni implant u potpunosti zamenjuje izgubljeni zub. Implant postaje replika nekadašnjeg zuba. Procedura za implantiranje zuba je jednostavna.

Najpre se napravi  plan intervencije na osnovu rtg snimka. Utvrdjuje se količina koštane mase i određuje se dimenzija, broj i mesto ugradnje implanata, kao i vrsta kasnijeg protetskog rada.impl 9

imp 6

U prvoj fazi, u viličnu kost se ugrađuje  veštački šraf, najčešće od titanijuma, koji zamenjuje koren zuba. Zatim se implant prešiva sluzokožom usne duplje i čeka se da prodje period osteointegracije (srastanje implanta u kosti). Nakon tri do šest meseci, u zavisnosti  od vilice u kojoj je ugradjen implant, pristupa se drugoj, završnoj fazi.

Druga faza je otkrivanje implanta i protetska rehabilitacija. Posle osteointegracije, kapica (former) na vrhu implanta se uklanja i umesto nje se postavlja suprastruktura koja se ušrafljuje u titanijumski koren. Zatim se na osnovu otiska izradjuje protetska nadoknada.

Sama procedura ugradnje implanata je potpuno bezbolna i traje oko tridesetak minuta. Implantolog sa višegodišnjim iskustvom predočiće vam sve razloge zbog kojih je ugradnja implanata pravo rešenje za vas. Koristimo implante svetski poznatih proizvodjača: Stavo Strauman, Nobel, Biohorisons, Icx…

impl 4

Možemo se pohvaliti velikim brojem zadovoljnih pacijenata, koji su odlučili da baš u našoj ordinaciji ugrade implante i trajno reše problem krezubosti i nošenja totalnih proteza. Jer čuda su moguća.

impl 5imp

Straumannhttp://www.straumann.com/

Nobel Biocarehttp://www.nobelbiocare.com/it/products-solutions/implant-systems/default.aspx

Isomed http://www.isomed.it/