Oralna hirurgija

U našoj specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji “Aponija” radimo sve vrste oralno-hirurških zahvata:

  • Rutinsko vađenje zuba i zaostalih korenova
  • Hirurško vađenje
  • Hirurško vađenje impaktiranog (neizniklog umnjaka)
  • Hirurški zahvati kod dece u cilju pomoći u nicanju stalnih zuba ili olakšanja ortodontske terapije
  • Frenektomija – resekcija frenuluma
  • Gingivektomija
  • Apikotomija-resekcija korena zuba
  • Augmentacija
  • Sinus lifting