Apikotomija

Apikotomija predstavlja hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena zuba zajedno sa infekcijom na njemu (cista ili granulaciono tkivo). Sam postupak podrazumeva i obavezno lečenje kanala korena zuba, odakle se infekcija i prenela na vrh korena.

apicotomia