Augmentacija kosti

Augmentacija kosti ili dodavanje kosti tamo gde nedostaje je standardna operativna tehnika u okviru implantologije za manje koštane defekte gde koristimo resorptivne membrane i veštačku kost ili autotransplantat. Izvodi se par meseci pre postavljanja implantata kako bi se stvorili uslovi za njihovo postavljanje.

augmentazione