Frenektomija

Frenektomija je rutinski zahvat koji se izvodi u slučaju visokog pripoja frenuluma za desni, a radi sprečavanja nastanka povlačenja desni, parodontopatije na predelu pripoja i dijasteme (razmaka izmedju zuba). Intervencija je bezbolna i traje petnestak minuta.

frenulum