Sinus lift

Sinus lift je tehnika gde se dno sinusa diže prema gore, a zatim se aplikuje veštačka kost čime se stvaraju uslovi za postavljanje implantata posle par meseci.

sinus