EMAX

Emax krunice

Radi se o LS2 materijalu (lithium disilicate glass-ceramic), keramici od stakla koja je u obliku monohromatskog bloka, a izrađuje se cad/cam metodom (cerec sw 4.0) ili PRESS sistemom.

IPS Empress CAD se koristi za izradu visoko estetskih zubnih nadoknada, zahvaljujući svojim osobinama kao što su translucencija (disprzija svetlosti), transparencija i homogena struktura, omogućen je kameleonski efekat, pa se ne razlikuje od prirodnog zuba. S druge strane, karakteriše ga i dobra mehanička otpornost od 400 Mpa, pa ga je pored faseta, prednjih krunica, moguće koristiti i za inleje i onleje.

emax1emax2