Reparatura proteza

riparazione_della_protesi

Reparatura proteza obuhvata sve postupke na oštećenim i neupotrebljivim protezama u cilju njihovog ponovnog dovođenja u funkciju.